ياد داشتي به بهانه قتل روح الله زم( يادداشت اول)

با تاسف، دیروز کتاب زندگی روح الله زم بسته شد. مرگ وي اگر اعدام به معنی مجازاتی در ازای یک عمل مجرمانه تلقی مي شد هم٬ بدلیل نادیده گرفتن حقوق انسانی وی محکوم بود، چه رسد به اینکه اين نه یک مجازات اعدام در قبال عملی مجرمانه٬ بلکه یک قتل انتقامجویانه به منظور قدرت نمایی توسط پروپاگاندای یک حکومت ایدئولوژیک خشن است!

تلخ است ولي این اولین بار نیست و آخرین بارهم نخواهد بود که قدرتهایی با عملکردی انحصار طلبانه و با باور و یا تظاهر به “خود حق پنداری” ذیل عناوینی با رنگ و لعاب دین و اعتقادات مذهبی همچون فساد در زمین و جنگ با الله و … بی شرمانه به زیر پا نهادن حقوق و کرامت انسانی انسانها در برابر چشم دیگر انسانها می پردازند .

این مشی غیر انسانی که با تاسف بیش از ۴۰ سال است رسم متداول غاصبان ایران زمین شده، چندین و چند باره به همه نشان داد که با اینکه قدرت طلبی ریشه تمام خشونتهای طول تاریخ است، ولی قدرت طلبی ایدئولوژیک سيستماتيك شده، به مراتب خشن تر و خطرناک تر است! چرا که هر همسو نبودنی با مرکزیت سیطره اعتقادی سيستم را با انگ ناحق در برابر حق، ترور فیزیکی یا غير فيزيكي كرده و برای هر عمل ناپسندشان هم توجیهی خدا پسندانه خلق می کنند.

آنانی که زیر نام دین و مذهب و معنویت، سیستم های ایدئولوژیکی بنا می کنند که به جای انسانیت و مراعات و عقل و شعور، با تیغ و شمشیر و طناب و شلاق می خواهند به زعم خودشان اصلاح كنند و حق را جاری سازند، فراموش کرده اند که این تیغ ها و شمشیر هایی که طي قرون توسط مصلحین!! بکار گرفته شده اگر کارایي داشت امروز همه ی این مدعیان نمایندگی خدا بر روی زمین قطعا انسانهای بهتری بودند و بقيه مردم هم در آرامش و آسايش بيشتر!

با روح الله زم در سال ۱۳۹۳ قبل از تاسيس كانال خبري آمد نيوز و در جريان انتشار نامه اي كه از بند ٢- الف زندان اوين از سوي آقاي طاهري براي دادخواهي از مجامع حقوق بشري برايم ارسال شده بود آشنا شدم،
از اين نقطه نظر شايسته بود به بهانه همزماني تقريبي روز جهاني حقوق بشر با قتل وي، تقديري هم از وي بشود…
كه در اين رابطه در یاد داشت دوم مطالبی را بیان خواهم کرد.

تا جايي كه خبر دارم، اراده ي روح الله زم در تاسیس کانال خبری آمد نیوز، از اشتیاق فراوان او به آگاه سازی مردم از طریق یک شبکه خبری مستقل برآمده بود. قابل تحسین بود چون می توانست به جای آن، مثل خیلی از آقازاده ها طور دیگری زندگی کند. اشتیاق وافرش به اين هدف اما متاسفانه او را در عمل به سمت دیگری سوق داد: “کسب خبر از منابع خبری جناحهای درون حکومتی” و کم کم در گرداب فریب اطلاعاتی ها گرفتار شدن!

بی آنکه بخواهم از اهمیت نقش وی در آگاه سازی افکار عمومی نسبت به پشت پرده های نظام دیکتاتوری ایران بکاهم، اين يادآوري را لازم میدانم که پس از مدتی از شروع کار آمد نیوز، همانطور که بسياري شاهد بودند، از محتوا و شیوه ی بیان برخی اخبار این کانال خبری براحتي ميشد فهميد که تیم اطلاعاتی ج.ا آمد نیوز و روح الله زم را بصورتی مدیریت میکند.

حكومتيان با استفاده از اشتیاق، ساده دلی و بی تجربگی زم و اطمینان از اینکه وی بسیاری از اخبار را بدون بررسی دقیق و صرفا بر اساس اعتماد به منبع خبر منتشر می ساخت، نه تنها برای تسویه حساب با رقبای سياسي خود از او براي افشاي اخبار سري استفاده كردند، بلکه با دادن اخبار جعلی براي بدنام كردن افرادی در خارج از کشور ، كه چوب لاي چرخ حكومت گذاشته بودند، از او سود بردند که البته اینجانب هم شخصا از نتایج اين خبر سازی ها در آن زمان(والبته هنوز هم) بی نصیب نماندم.

روح الله ساده دل بود و همین ساده دلی هم متاسفانه او را به سمت اعتماد به کسانی که به هیچوجه شایسته ی اعتماد نبودند سوق داد تا نهایتا جانش را بر سر این اعتماد از دست داد.
دیروز کتاب زندگی روح الله زم بسته شد و تجربه ي همزمانی با این فصل از کتاب زندگی وی، برايمان درسهای ارزشمندی در خود داشت.

مراقبت از اینکه اشتیاقمان به پیروی از شیوه ای و یا انجام کاری ولو مثبت ترین کارها، ما را به سمت پیشی گرفتن و شاخص شدن درآن کار آنچنان ترغیب نکند که انجام آن تبدیل به نیازمندی ما شود. برده و بنده ی آن کار یا تفکر که شدیم در گرداب فریبی فرو میافتیم که شاید از هر روش و وسیله ای برای رسیدن به آن هدف نتوان براحتی چشمپوشی کرد و آنگاه از درست و دقیق دیدن واقعیات دورمانده و این خطای باصره گاهی بهای بسیار سنگینی خواهد داشت.

دیروزکتاب زندگی این دنیایی روح الله زم بسته شد ولی
مطمئنا نام او علیرغم برخی اشتباهاتش، به دلیل تاثیر گذار بودن بر روندآگاه سازی مردم ایران به نیکی ياد خواهد شد.

طلب آرامش، آزادی و شادی برای روح او و صبوري و تسلي خاطر برای خانواده، دوستان و همه آزاد انديشان

شهناز نيرومنش
١٢ دسامبر ٢٠٢٠

یادداشت اصلی در تلگرام