پیش بینی های این یکسال خیلی زود بوقوع پیوست

پیش بینی های این یکسال خیلی زود بوقوع پیوست.مخفی کردن خبر شهادت استاد برای خریدن زمان به منظور:کنترل جمعیت عرفان حلقه و بدست گیری تام و تمام جریان عرفان حلقه توسط حکومت-پاک کردن دامان حکومت و مسئولین نظام از لکه ننگ قتل استاد -شروع به تحریف آموزه ها از زبان خود استاد و در کل ساماندهی عرفان حلقه حکومتی.
برای خانواده استاد طلب خیر کنیم که از این فریبگاه مهلک خود را زودتر بیرون بکشند.

لینک خبر در سایت حلقه نیوز : اولین نامه شفاهی منتسب به محمد علی طاهری، به صورت کتبی از زبان وکیل حکومتی منتشر شد!

دیدگاه‌ خود را بنویسید