چه کسی یاری ام میدهد؟

چه کسی یاری ام میدهد؟
درد آور قضیه اینجاست که انسان خدا را ۳۸ ماه اینهمه عذاب دادند(علاوه بر ۶۷ روز اول) و خروار ها دروغ به خوردمان دادند در باب فواید سکوت و در باب مضرات دفاع از حق ، به مدد فریب و تهدید و نفوذ و مسخ و … که دروغها شد باورمان !! تا اینکه انسان خدا مایوس از شاگردان خواب زده اش خود به دفاع از حقوق خود و سایر اسیران، از داخل اسارتگاه بپا خواست.
حالا کار به جایی رسیده که باید همدیگر را توجیه کنیم ،به جای توبیخ! که چرا این مرد مظلوم در زندان اینچنین رفتار کرده یا چرا … یا چرا…؟!
کجایند مدعیان شاگردیش که در جریانی خود ساخته برای جلوگیری از نشر حقایق، فریادشان گوش فلک را کر کرد در تلاش برای سد حقیقت و ….چنان سینه چاک کردند تا کار از اعترافات اول گذشت و به اعترافات دوم او رسید،
و حالا، همانها که قائله فریب و سکوت را ایجاد کردند ، خود در پس پرده رفته اند و ، باز هم سکوت؟
به خدا قسم که او را به بهای اندکی میقروشید.
بخدا قسم که اینهمه ظلم به عصاره ی خوبان تاریخ را ،زمین تاب نمیاورد.
او گفت برای هرکس نُت شخصی اش ،

ولی گویی داریم به جایی میرسیم که نُت های شخصی امان را بلند تر بنوازیم تا بگوش همه برسد

در این بزرگترین رویارویی خیر و شر…در این جنگ تشعشعاتی با دجال و مارخینز ها….

۵ جولای ۲۰۱۴=