کربلای زمان

اگر حق طلبان و ظلم ستیزان کماکان تنها مانده اند، خدا را شکر کنیم که ما روز عاشورا در کربلا نبوده ایم، زیرا اگر حضور داشتیم یا در زمره یزیدیان بودیم و یا از کسانی که حسین(ع) را ترک کردند.

اگر
حق طلبان و ظلم ستیزان
کماکان تنها مانده اند،
خدا را شکر کنیم
که ما روز عاشورا در کربلا نبوده ایم،
زیرا اگر حضور داشتیم یا در زمره یزیدیان بودیم
و یا از کسانی که حسین(ع) را ترک کردند.

دیدگاهتان را بنویسید