کلاس بی کلاسی

در بحث کلاس بی کلاسی،استاد نگفتند که قراره همه همزمان به کلاس بی کلاسی برسند

در بحث کلاس بی کلاسی،استاد نگفتند که قراره همه همزمان به کلاس بی کلاسی برسند

دیدگاهتان را بنویسید