یار میخواهد همین آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی

یار میخواهد همین آشفتگی
کوشش بیهوده به از خفتگی

استاد محمد علی طاهری
استاد محمد علی طاهری

دیدگاه‌ خود را بنویسید