یکسال پس از شهادت استاد مظلوم،محمد علی طاهری، در نمایشی مضحک از یک کمدی درام سریالی،ادعا میکنند حکم اعدام ایشان لغو شده!

یکسال پس از شهادت استاد مظلوم،محمد علی طاهری، در نمایشی مضحک از یک کمدی درام سریالی،ادعا میکنند حکم اعدام ایشان لغو شده!
و برگی دیگر بر پرونده ی حجیم فریبهایشان میافزایند.

در آستانه سالگرد شهادت استاد طاهری

در این رابطه میتوان به تمام کسانی که این دروغها برایشان نان و آب و آبرو آورد تبریک گفت،از بدنه ی نظام و قوه قضائیه متخلف به بخاطر گذشته اش و میانه رو ها ی حکومتی بخاطر آینده اشان، شاگردان وفعالین حقوق بشر تاخیر فازی بخاطر کمرنگ شدن کم کاری و فریب خوردنشان و …خلاصه هرکس بطریقی.

اما مانده ایم به خانواده ی ایشان چه باید گفت؟تبریک یا تسلیت؟!
۴ سال سکوت و بیتفاوتی نزدیکان و «خانواده قراردادی» این شهید مظلوم، شاید بتواند با چشمپوشی فراوان وتلقی نا آگاهی یا ترس آنها از شرایط ، توجیهی برعملکردشان در این«سالهای سکوت و فریب» بحساب آید،

ولی سازش وابستگان، با قاتلان او ومعامله ای که بر سر خون این مظلوم شهید، اینروزها کاملا آگاهانه صورت میگیرد، لکه ننگی است که با هیچ زمزمی تطهیر نخواهد شد وتاریخ فراموش نخواهد کرد که این «میراث خواران قراردادی و عرفی» چگونه جاده صاف کن و شریک جرم «تبهکاران تاریخ ایران» شدند؛که اگر نبود همکاری آنها با از ما بهتران،هیچ نیرویی نمیتوانست خیل عظیم شاگردان ایشان را به جاده ی انحراف بلغزاند.

پس در آستانه ی سالگرد شهادت استاد طاهری مظلوم،به خانواده ی ایشان ، نقض حکم ادعایی اعدام را اولا، تبریک میگوییم که آبروی رفته اشان را و امنیت خاطر و دنیاشان را در قبال آن خریدند
و ثانیا، تسلیت عرض میکنیم که گران خریدند، و ارزان فروختند شرف خود و خون «او» را
شهناز نیرومنش
۳۰ آذر ۱۳۹۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید