۳ نکته مختصر درباره مرگ هاشمی رفسنجانی

این چند روز سرم بیش از حد معمول شلوغ بود و فرصت نکردم ۲ ساعت وقت بگذارم و سر فرصت چند خطی بنویسم؛
فعلا فقط به ۳ نکته مختصر و شاید مفید اشاره میکنم،
تا بعد سرفرصت:
۱- مرگ هاشمی رفسنجانی با توجه به سن ایشان به هیچوجه عجیب و غیر مترقبه نبود،اما
نحوه مرگ، زمان آن، نحوه اطلاع رسانی،سازماندهی وسرعت عمل در اعلام و انتقال و… ونحوه پوشش خبری قضیه و نیز تناقضات خبری و حواشی دیگر ماجرا، هیچکدام دال بر وقوع یک مرگ طبیعی نبوده و نکته به نکته قابل تامل، بررسی و تحلیل است.
۲-هاشمی رفسنجانی با وجود نقشهای متفاوت و گاهی متناقض، به مدت ۳۸ سال و حتی بیش از آن، وزنه سنگینی در برقراری تعادل کشتی نظام حاکم بر ایران بود که قطعا با حذف بهنگام او، توازن این کشتی بهم خواهد خورد و برای برقراری دوباره این توازن ۲ راه وجود دارد:
-سنگین کردن طرفی که سبک شده با اضافه کردن فرد یا افرادی…
– سبک کردن طرفی که سنگینی میکند با حذف فردی دیگر !
باید صبر کرد و دید طراحان کدام راه را انتخاب خواهند کرد؟
۳-سیاست گذاری روی پرونده استاد طاهری، با آنکه از ابتدا در کمسیون امنیت ملی مطرح بوده وبا تدابیر سران نظام از همه جناحهای فکری حاکم جلو میرفت، ولی از بعد از انتشار نامه استاد به مجامع حقوق بشر(در بهار ۹۳) و بر هم خوردن برنامه های پیش بینی شده آنها، با تدبیر اصلاح طلبان میانه رو(اعتدال گرا یان تدبیر و امید!) و با تاثیرپذیری قطعی ازبرنامه ریزی های شخص هاشمی رفسنجانی چرخش هایی در آن انجام شد؛
شروع این چرخش ورود محمود طباطبایی علیزاده(معتمد خانواده و جناح متمایل به هاشمی رفسنجانی) در اواخر تابستان ۱۳۹۳بعنوان وکیل سوم به پرونده استاد بود و سرانجامش تمام بازیهایی که در این ۲ سال بعد از شهادت استاد ظاهری مظلوم، شاهد آن بوده ایم؛
بازیهایی که با مشارکت دانسته یا نادانسته گروههای مختلف اپوزوسیون و اصلاح طلب درداخل و خارج از ایران بصورت هماهنگ و کاملا برنامه ریزی شده، شکل گرفت؛
بازیهای چند لایه ای که با تلاش برای بدست گیری این جریان توسط اعتدال گرایان درتقابل ظاهری آنها با اقتدار گرایان حکومتی، در سطوح بالای سیاست های بین المللی و مجامع حقوق بشری شروع شد وبه اسم دفاع از استاد طاهری، با لاپوشانی حقیقت فقدان ایشان به منظور بهره گیری از پتانسیل عرفان حلقه ای ها در انتخابات آینده و پایین آوردن هزینه این رسوایی برای نظام و اجرای اهداف دراز مدت دیگر، توسط پروپاگاندای حکومتی در داخل و خارج از ایران، هنوز هم ادامه دارد.
بامید حق در مراسم دومین سالگرد استاد طاهری عزیز در این باره بیشترخواهم گفت.
شهناز نیرومنش
۲۱ دیماه ۱۳۹۵
۱۰ ژانویه ۲۰۱۷