ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﯿﻼﺩﯼ

ﺑﺎ ﺩﺭﻭﺩ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ
ﺑﺎﻣﯿﺪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺭﺣﻤﺎﻧﯿﺖ ﺍﻟﻬﯽ

https://youtu.be/Fz15fl3lXwE

«متن پیاده شده پیام تبریک بانو شهناز نیرومنش»
با درود وعرض تبریک سال جدید میلادی به همه عزیزان
ورود به سال ۲۰۱۷ را بهانه ای قرار میدهم برای نگاهی گذرا به آنچه که در حال رخ دادن در جهان است.
سال ۲۰۱۶ را در حالی پشت سرگذاشتیم که از طرفی، دلهایمان از رنج انسانها در جای جای این کره خاکی و ظلمی که عده ای از آنها بر عده ای دیگر روا میدارند، بدرد آمده،
ظلمی شکل گرفته به دلیل عدم درک پیکره واحد بشری؛
وازطرفی هم مشاهده ی تحولات انسانی در حوزه های فردی و اجتماعی، بسمت ارتقاء خرد جمعی، نور امیدی شادی بخش را در دلهایمان ایجاد میکند.
بازه زمانی سرنوشت سازی که از سال ۲۰۱۲ در سیر تاریخی بشر کلید خورده و دست کم طی یک دهه پرده برداری خواهد شد، نقطه عطف سیر تحول بشریت است و در این بازه، سال ۲۰۱۶ هم بلحاظ تحولات شعوری بشر و رویکردها و تغییرات اجتماعی و هم بدلیل ایجاد دگرگونیهایی در اکوسیستم، سال پر ماجرایی بود و سال ۲۰۱۷ و چند سال آینده در این دهه، پرماجراتر هم خواهد شد.
قطعا در مسیر تحول کیفی بشر،در این دهه شاهد تغییراتی تعیین کننده هستیم.
انقلاب عرفانی گسترده و سرنوشت سازی در حال رخ دادن است وموازنه های جهانی و ساختار های بنیادین جامعه بشری بسرعت درحال دگرگونی است.
امروز بسیاری از نظام مندیهای پذیرفته شده و غالب، در معرض ساختار شکنی شعوری قرار گرفته اند که اولین نمود آن در باور انسانها و پس از آن در رفتارهای اجتماعی و در نهایت در تغییرساختار های اجتماعی و نظامهای اداره کننده، خود را نشان خواهد داد.
در روند این تحولات، انسانها،جوامع و نظامهایی که همگون با ارتقاء خرد جمعی حرکت کنند، ماندگار خواهند شد،
در عین حال که مردم بایستی درمقابل فریب و تظاهر به همسویی، که سردمداران سلطه برای حفظ قدرت به آن رو خواهند آورد، هشیارباشند،
والبته این تحولات خالی از تلفات انسانی نیست.
در روند این تحولات عام،
استاد محمدعلی طاهری که او را میتوان بحق بنیانگذار مبحث “مدیریت شعوری تدوین یافته” در قرن ۲۱ دانست، در تفکری فراکل نگر و با دسترسی به بخش نرم افزاری وجود، بدون کاربرد ابزارهای فیزیکی، و تنها توسط بی ابزاری شعوری وبا استفاده از قابلیت های روح جمعی و ذهن اشتراکی، بی شک موثرترین گامهای عملی را، برای هدایت جامعه بشری بسمت خردورزی و ارتقاء کیفی عام برداشته است؛
اوبا ایجاد امکان دسترسی و تاثیرگذاری همه انسانها بر حوزه های شعوری، هدیه ای را به بهای جان خود به بشریت عرضه داشت، که سالیان متمادی ضامن تحول کیفی بشر خواهد بود.
حقیقت وجود استاد طاهری و تاثیر گذاری عملی آنچه که او برای بشر به ارمغان آورده نیز، از مواردیست که در این دهه بایستی پرده برداری شود،
و این باری است بر دوش همه ی شاگردان امانتدار ایشان که به درک این حقیقت تاثیر گذار رسیده اند.
امید که انسانها از این هدیه الهی در مسیر تحول کیفی و سیر خردگرایی، بهره شایسته ببرند.
بامید بیداری جهانی
و با ارزوی سالی سرشار از عشق، ادراک و تحول در سایه ی رحمانیت الهی
شهناز نیرومنش
۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی
۱۱ دیماه ۱۳۹۵ خورشیدی