شروع دوره دوم از سری همایش های (آنلاین) بررسی و پژوهش در اندیشه ها و آثاراستاد محمد علی طاهری

شروع دوره دوم از سری همایش های (آنلاین) بررسی و پژوهش در اندیشه ها و آثاراستاد محمد علی طاهری

شروع دوره دوم از
سری همایش های (آنلاین) بررسی و پژوهش در اندیشه ها و آثاراستاد محمد علی طاهری

دیدگاهتان را بنویسید