سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود.

سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود

مقاله زیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ (خورشیدی) در روزنامه صبح اقتصاد در ایران به چاپ رسید. زمانی که ۱۴ روز از اولین بازداشت ظالمانه استاد محمد علی طاهری توسط اطلاعات سپاه پاسداران در ایران میگذشت: سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود. سلام …

سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود. ادامه »