ماه: ژوئن 2011

استاد محمد علی طاهری:شمشیر نجات بخش بشر شمشیر آگاهی است

الفتنه اکبر من القتل حق، حق است و باطل،باطل.هیچکدام جای دیگری نیست ولی آن زمان که تشخیص بین آندو مشکل میشود هشیار باش که چیزی به نام فتنه در حال شکل گیری است.بذر فتنه آن زمان کاشته میشود که ناحقی به ظاهر ناچیز ،وقتیکه ما در خواب خوش نا آگاهی یابی توجهی هستیم، بر جای …

استاد محمد علی طاهری:شمشیر نجات بخش بشر شمشیر آگاهی است ادامه »

حق ،حق است و باطل،باطل

الفتنه اکبر من القتل(قران -سوره بقره-آیه ۲۱۷) حق، حق است و باطل،باطل.هیچکدام جای دیگری نیست ولی آن زمان که تشخیص بین آندو مشکل میشود هشیار باش که چیزی به نام فتنه در حال شکل گیری است. بذر فتنه آن زمان کاشته میشود که ناحقی به ظاهر ناچیز ،وقتیکه ما در خواب خوش نا آگاهی یابی …

حق ،حق است و باطل،باطل ادامه »