ماه: ژانویه 2013

کفران نعمت حضور تو بود که اینک ما را نصیب شد – – ژانویه 2013

نابرده رنجهای لاابالی صفت را چه گنج ها که نصیب شد تیغی که با شقاوت درید سینه ی عشق را تیغ طبیب شد!! گفته بودند که سنگ لعل میشود در مقام صبر ای بس عجب که این لعل، شکسته به سنگ شکیب شد هیچم گلایه ز خصم نیست که تیغ ز روبرو میکشد مرا دردم از اوست که رفیق قافله و شریک دزد نانجیب شد وقتی فتنه ی سکوت حلقوم حقیقت را درید و رفت آن هرزه گوی مدعی ، به نام حق،سخنگو و خطیب شد

نابرده رنجهای لاابالی صفت را چه گنج ها که نصیب شد تیغی که با شقاوت درید سینه ی عشق را تیغ طبیب شد!! گفته بودند که سنگ لعل میشود در مقام صبر ای بس عجب که این لعل، شکسته به سنگ شکیب شد هیچم گلایه ز خصم نیست که تیغ ز روبرو میکشد مرا دردم از …

کفران نعمت حضور تو بود که اینک ما را نصیب شد – – ژانویه 2013 ادامه »

دو صد عاقل، به صد جهد و به صد ترفند – – دی ماه 1391

دو صد عاقل، به صد جهد و به صد ترفند دوصد تدبیر و صدها حیله و نیرنگ هزاران طعنه و تهدید رنگارنگ و یا با پند و اندرز و نصیحت های بد آهنگ من دیوانه را آموزش عاقل شدن دادند نمیدانند که من هرشب زبوی تو، ز روی تو به یمن برکت سّر وجود تو …

دو صد عاقل، به صد جهد و به صد ترفند – – دی ماه 1391 ادامه »