ماه: آوریل 2015

روشنگری شماره 31

بنام دوست روشنگری شماره ۳۱ =========== بیش از ۳/۵ ماه از فقدان مظلومانه و غریبانه استاد محمد علی طاهری، در اثر اعتصاب غذا و فشار ناشی از شکنجه های اقرار گیری در شکنجه گاههای خانگی وزارت اطلاعات و امنیت در خارج از زندان اوین، میگذرد و همچنان شاهد دروغپراکنی حکومت از زبان خانواده ،وکیل و …

روشنگری شماره 31 ادامه »

پیمان_همایش 25 آپریل_2015

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)، حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟ چند نفر جواب بله دادند؟ «آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست» استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد. «هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)، حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟ چند نفر جواب بله دادند؟ «آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست» استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد. «هرچند که جهل …

پیمان_همایش 25 آپریل_2015 ادامه »

ترفند شبکه منفی برای به تاخیر انداختن درک حقیقت-همایش 25 آوریل-2015

دیر فهمیدن حقایق، صدمه اش گاهی اوقات با نفهمیدن برابری میکند. همیشه شبکه منفی زمانی که نتوانسته حق را به طور کامل کتمان کند و باطل را حاکم کند، ترفندش این بوده که درک حقیقت را به تاخیر بیندازد و زمان بخرد. این به تاخیر انداختن درک حقیقت صدماتی را همیشه در طول تاریخ زده است. همچنین اگر ما حقایق را دیر بفهمیم، خودمان که متضرر می شویم هیچ زمان خودمان را از دست میدهیم و عمرمان سر می آید، و در آن کمال تاخیر می افتد، جامعه بشری را هم با خسران مواجه خواهیم کرد.

دیر فهمیدن حقایق، صدمه اش گاهی اوقات با نفهمیدن برابری میکند. همیشه شبکه منفی زمانی که نتوانسته حق را به طور کامل کتمان کند و باطل را حاکم کند، ترفندش این بوده که درک حقیقت را به تاخیر بیندازد و زمان بخرد. این به تاخیر انداختن درک حقیقت صدماتی را همیشه در طول تاریخ زده …

ترفند شبکه منفی برای به تاخیر انداختن درک حقیقت-همایش 25 آوریل-2015 ادامه »

لزوم تجزیه و تحلیل صحیح مسائل-همایش 25 آپریل-2015

ما اگر نتوانیم مسا ئل را درست تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم، دانستن وقایع نه تنها کمکی به ما نمیکند برای درک حقیقت، بلکه ممکن هست کسی بیاید و تحلیل نا درستی روی آن انجام دهد و حتی به نفع جریان منفی مصادره اش کند!

ما اگر نتوانیم مسا ئل را درست تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم، دانستن وقایع نه تنها کمکی به ما نمیکند برای درک حقیقت، بلکه ممکن هست کسی بیاید و تحلیل نا درستی روی آن انجام دهد و حتی به نفع جریان منفی مصادره اش کند! شهناز نیرومنش همایش 25 آپریل 2015

هدف منجی-همایش 25 آپریل-2015

 وقتی که دائم الوصل نباشیم و محور وجودیمان مثبت نباشد، هر نفسمان گناه است و تشعشع منفی ایجاد میکند. این چرخش محور وجودی از منفی به مثبت ،هدف منجی است. در اصطلاح،درک مفاهیم پر ارزش و والای کمال مثل «هیچ خدایی نیست به جز خدای یکتا» در وجود ما نهادینه شود.

وقتی که دائم الوصل نباشیم و محور وجودیمان مثبت نباشد، هر نفسمان گناه است و تشعشع منفی ایجاد میکند. این چرخش محور وجودی از منفی به مثبت ،هدف منجی است. در اصطلاح،درک مفاهیم پر ارزش و والای کمال مثل «هیچ خدایی نیست به جز خدای یکتا» در وجود ما نهادینه شود. شهناز نیرومنش همایش 25 …

هدف منجی-همایش 25 آپریل-2015 ادامه »

حق در وحدت است-همایش 25 آپریل-2015

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود» اگر حقیقت موعود برایمان باز شود، حقیقت هستی باز میشود. به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست. حق در وحدت است.یک چیز است.

«حقیقت، پشت پرده هست و باید کشف شود» اگر حقیقت موعود برایمان باز شود، حقیقت هستی باز میشود. به این دلیل که حق ،کثرت پذیر نیست. حق در وحدت است.یک چیز است. شهناز نیرومنش همایش 25 آپریل 2015

شیدایی_همایش 25 آپریل_2015

همین آگاهی که واردش میشویم، باز نسبت به مرحله بعدی میشود ناآگاهی. برزخ بین نفهمیدن و آن بارش آگاهی در مسیر کمال، یکی از حالاتش،حالت شیدائی هست. حالتی که هم میدانی و هم نمیدانی. هم معشوق را یک چشم و نظر دیدی و از خانه بیرون میزنی،ولی خانه معشوق را بلد نیستی. و یا خانه معشوق را میدانی، ترس داری از رفتن و یا دلت نمی آید از خانه ات دل بکنی. شیدائی حالتی هست که آگاهی ها آمده ولی ما نتوانسته ایم آن حالت رند را داشته باشیم و حقیقت و واقعیت را با هم ببینیم. همچنین شیدائی یک حالت بیتابی ایجاد میکند«نه تاب دیدنش را دارد و نه تاب ندیدنش را و خلاصه بازه ای هست که هم تلخ است و هم شیرین و به کمال ما کمک میکند. یک مرحله پوست اندازی هست.»

همین آگاهی که واردش میشویم، باز نسبت به مرحله بعدی میشود ناآگاهی. برزخ بین نفهمیدن و آن بارش آگاهی در مسیر کمال، یکی از حالاتش،حالت شیدائی هست. حالتی که هم میدانی و هم نمیدانی. هم معشوق را یک چشم و نظر دیدی و از خانه بیرون میزنی،ولی خانه معشوق را بلد نیستی. و یا خانه …

شیدایی_همایش 25 آپریل_2015 ادامه »

استاد طاهری کجاست؟-همایش 25 آپریل-2015

شعار استاد طاهری کجاست آگاهانه انتخاب شده است.به این منظور است که شاگردان استاد اجازه نمیدهند با شعورشان بازی شود نیازی نیست بگویند قضاوت عادلانه و دادگاه! اول بگویند استاد طاهری کجاست.

شعار استاد طاهری کجاست آگاهانه انتخاب شده است.به این منظور است که شاگردان استاد اجازه نمیدهند با شعورشان بازی شود نیازی نیست بگویند قضاوت عادلانه و دادگاه! اول بگویند استاد طاهری کجاست.

آگاهی_همایش 25 آپریل_2015

آگاهی همایش 25 آپریل 2015 ” آگاه شدن با خودش مسئولیت می آورد. ابزار روح جمعی و ذهن اشتراکی را جدی بگیرید. دیگران را در دریافتهایتان شریک کنید و در روح جمعی بزنید.” شهناز نیرومنش همایش 25 آپریل 2015

مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی_همایش 25 آپریل_2015

ما از هر چیزی که آگاه میشویم، یک مرگ برایمان اتفاق می افتد. در نا آگاهی قبلی مان میمیریم و وارد زندگی جدیدی میشویم که در آنجا آگاهیست. این قضیه مرگ را ما لحظه به لحظه در حال تجربه کردن هستیم،چراکه در حال آگاه شدنیم(مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی) و میدانیم که بین هرتولد و مرگی برزخی هست. در برزخ از زندگی قبلی به اصطلاحی کنده شده ایم و از طرفی آماده نیستیم به زندگی بعدی برویم و گیر کردیم. یک حالت بینابین هست که باید آمادگی درونی برای مسیر پیدا کنیم،مسیر آماده است.

ما از هر چیزی که آگاه میشویم، یک مرگ برایمان اتفاق می افتد. در نا آگاهی قبلی مان میمیریم و وارد زندگی جدیدی میشویم که در آنجا آگاهیست. این قضیه مرگ را ما لحظه به لحظه در حال تجربه کردن هستیم،چراکه در حال آگاه شدنیم(مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی) و میدانیم که بین …

مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی_همایش 25 آپریل_2015 ادامه »

بازی های حکومت-همایش 25 آپریل-2015

حواسمان باشد دفعه اولی که استاد را در سال ۸۹ به مدت ۶۷ روز دستگیر کردند و سپس به قید ضمانت آزاد کردند و تعهد گرفتند تا استاد فعالیتی نداشته باشند، از استاد به نقل از خودشان بالای ده بار فیلم گرفتند تا از استاد بخواهند هوشمندی و خیلی از موضوعات تدریسشان را تکذیب کنند. آنها به هر حال فیلمهایی در دست دارند و میتوانند آنها را مونتاژ کنند و در صداها دست ببرند.

حواسمان باشد دفعه اولی که استاد را در سال ۸۹ به مدت ۶۷ روز دستگیر کردند و سپس به قید ضمانت آزاد کردند و تعهد گرفتند تا استاد فعالیتی نداشته باشند، از استاد به نقل از خودشان بالای ده بار فیلم گرفتند تا از استاد بخواهند هوشمندی و خیلی از موضوعات تدریسشان را تکذیب کنند. …

بازی های حکومت-همایش 25 آپریل-2015 ادامه »

هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد-همایش 25 آوریل-2015

نکته مهم این است، که ما فقط مسئولیت درکهای خودمان را نداریم،و هر حرکتی که میکنیم، و هر تأخیری که در کارهایمان ایجاد می شود، و هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد خصوصا در این زمانی که الان هستیم، با کسی هم زمان شده ایم و از زبان او چیزهایی شنیده ایم و درسهایی گرفتیم که او عصاره تمام نیکان تاریخ است، پس بار سنگینی به دوش همه ما هست.

نکته مهم این است، که ما فقط مسئولیت درکهای خودمان را نداریم،و هر حرکتی که میکنیم، و هر تأخیری که در کارهایمان ایجاد می شود، و هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد خصوصا در این زمانی که الان هستیم، با کسی هم زمان شده ایم و از زبان او چیزهایی شنیده …

هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد-همایش 25 آوریل-2015 ادامه »

تطهیر

تطهیر دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!

تطهیر دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!