دو انتخاب در این زندگی زمینی، همیشه مایه مباهاتم بوده و هرگز جایگزینی ندارد

دو انتخاب در این زندگی زمینی، همیشه مایه مباهاتم بوده و هرگز جایگزینی ندارد: ۱- مادری ۲-شاگردی و امانتداری بزرگ معلم بشریت این ویدئو را امروز صبح از دخترعزیزم که فرسنگها با من فاصله دارد،دریافت کردم و آنرا تقدیم میکنم به همه مادران. با دعای خیر برای زنده یاد خسرو شکیبایی