ماه: جولای 2018

به این وسیله به اطلاع عموم میرسانم که خوشبختانه استاد محمدعلی طاهری اکنون در صحت و سلامت بسر می برند.

همراهان گرامی همانطور که عده زیادی از شما عزیزان در روزهای گذشته از طریق گفتگو با اینجانب در جریان اخباری در رابطه با استاد طاهری عزیز قرار گرفته اید ، به این وسیله به اطلاع عموم میرسانم که: طبق مستندات تایید شده ای که در هفته های اخیر دریافت شد٬خوشبختانه استاد محمدعلی طاهری علیرغم تحمل …

به این وسیله به اطلاع عموم میرسانم که خوشبختانه استاد محمدعلی طاهری اکنون در صحت و سلامت بسر می برند. ادامه »

با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صدهزار دیده تماشا کنم تورا

  کی رفته ای زدل . که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تورا؟ غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صدهزار دیده تماشا کنم تورا رسوای عالمی شدم از شور عاشقی ترسم …

با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صدهزار دیده تماشا کنم تورا ادامه »