ماه: اکتبر 2020

پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص تردمارك های عرفان حلقه

پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص تردمارك های عرفان حلقه جناب آقای محمد علي طاهریبا درود و آرزوی نيكی-“پاسخنامه” سرگشاده شما را كه در تاريخ ٢٧ اكتبر ٢٠٢٠ از طريق سايت ها و كانال های وابسته به شما منتشر شد، مشاهده و مطالعه كردم.بدينوسيله تمامی موارد اتهامی منتسب به خود، مندرج در اين …

پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص تردمارك های عرفان حلقه ادامه »

گفتمان اول: ترد مارك / سري گفتمان هاي عمومي من پس از كناره گيري كامل از مجموعه عرفان حلقه

سري گفتمان هاي عمومي من پس از كناره گيري كامل از مجموعه عرفان حلقهگفتمان اول: ترد مارك صفحه اول سند ثبتي اساسنامه موسسه اينتريونيورساليزم در امريكا.اين موسسه در سال ٢٠١٢ در بدو ورود به امريكا، هنگامي كه آقاي طاهري در اسارت حكومت ايران بودند, توسط اينجانب شهناز نيرومنش در ايالت كاليفرنياي امريكا به ثبت رسيد. …

گفتمان اول: ترد مارك / سري گفتمان هاي عمومي من پس از كناره گيري كامل از مجموعه عرفان حلقه ادامه »

بازگشت از سفري طولاني

بازگشت از سفري طولاني…و بعد از سفر اول، سرانجام ديروز پايان سفر دوميكسال و اندي تجربه هاي ارزشمندو طعم تلخي ها و شيرينيهايي كه ماندگار ند و بر سفرهاي دروني تأثير گذار.و اينك آغاز سفر سوم… #سفردروني#تجربه View this post on Instagram بازگشت از سفري طولاني… و بعد از سفر اول، سرانجام ديروز پايان سفر دوم …

بازگشت از سفري طولاني ادامه »

استاد محمد رضا شجریان خسرو آوا و نوای ایران، رفت

استاد محمد رضا شجریانخسرو آوا و نوای ایران، رفتو ما محرومیت همگی مان از وجودش رابه خودمان تسلیت میگوییماما برای کسی کهدغدغه اش زنده نگهداشتن هنر ایرانیهنرش متعهد به انسانیتصدایش صدای مردمو مرامش همراه نشدن با ستمگر استمرگ واژه ی بی معنایی استاین صدا هرگز رفتنی نیستو ماندگار همیشه ی تاریخ خواهد بود او با …

استاد محمد رضا شجریان خسرو آوا و نوای ایران، رفت ادامه »