ماه: دسامبر 2020

#يلدا فرخنده و خجسته

ريشه و دل و انديشه مان در #ايران_زمين است و ايرانمان در دست تاراجگران به گروگان!تلخ است…اما نياكان ما با رسم يلدا، در كنار هم شاد بودن در طولاني ترين تاريكي ها را به ما آموختند.و چقدر در همين تاريكيها، نياز مند همدلي هستيم.حال دلتان خوب #يلدا فرخنده و خجسته لینک تلگرام

ياد داشتي به بهانه قتل روح الله زم( يادداشت اول)

با تاسف، دیروز کتاب زندگی روح الله زم بسته شد. مرگ وي اگر اعدام به معنی مجازاتی در ازای یک عمل مجرمانه تلقی مي شد هم٬ بدلیل نادیده گرفتن حقوق انسانی وی محکوم بود، چه رسد به اینکه اين نه یک مجازات اعدام در قبال عملی مجرمانه٬ بلکه یک قتل انتقامجویانه به منظور قدرت نمایی …

ياد داشتي به بهانه قتل روح الله زم( يادداشت اول) ادامه »