پاسخ به سوال – دریافت و استفاده از حلقه های جدید_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی مورخ شنبه 18 فوریه 2017 30 بهمن 1395 زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017 بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد “پاسخ به سوال – دریافت و استفاده از حلقه های جدید” در اولین نشست از مجموعه همایشهای عرفان …

پاسخ به سوال – دریافت و استفاده از حلقه های جدید_همایش 18 فوریه_2017 ادامه »